Jaké zdravotní služby poskytujeme

Logo lékárny. domácí péče, BrnoCílem domácí zdravotní péče je, zajištění dodržování léčebného režimu, my se snažíme snižovat negativní vlivy onemocnění na celkový fyzický i duševní stav nejen pacienta, ale i jeho rodiny.

Při návštěvách provádíme pacientům měření krevního tlaku, odběry krve, biologického materiálu, aplikujeme injekce, inzulin, infuze, provádíme aplikace různých léčebných terapií apod. Ošetřujeme kožní defekty, bércové vředy, apod. Velmi důležitá je prevence proleženin u ležícího a omezeně pohyblivého pacienta. V první řadě je důležité zamezit, či alespoň zmírnit působení tlaku na pokožku nemocného, eliminovat tření a působení sil a zlepšit schopnost kůže a podkožních tkání odolávat mechanickému zatížení. To znamená, že pacienta pravidelně polohujeme, aby žádná část těla nebyla příliš dlouho vystavena nadměrnému tlaku. Polohování provádíme a kontrolujeme i u sedících pacientů. Pokud nemocný není schopen sám měnit polohu, pacientovi při naší návštěvě pomáháme, v naší nepřítomnosti nás musí zastoupit členové rodiny. Při polohování využíváme kompenzačních pomůcek.

Při vykonávání naší činnosti se především zaměřujeme na zachování důstojnosti klienta a snažíme se snižovat jeho závislost na pomoci druhé osoby. V průběhu stáří se mění mnohé hodnoty a potřeby, mění se i jejich význam, V tomto období u některých klientů zaznamenáváme pokles potřeby zajímat se o sebe o to co se děje v kolem nich, proto se je snažíme neustále povzbuzovat a vysvětlovat jim, že jen oni jsou odpovědni za své zdraví a snažíme se jim dodat potřebné síly. Svoji úlohu zde ale musí sehrát především rodina, která musí poskytnout hlavně psychickou pomoc a dohlížet na dodržování léčebného programu. Lidé v seniorském věku jsou velmi často přecitlivělí a více zranitelní, mívají pocit, že jsou na obtíž a pokud jim rodina projeví náklonnost a zájem, dostaví se pocit, že pořád mají někoho, komu na nich záleží. Staří, zvláště nemocní  lidé potřebují komunikaci, chtějí, aby jim někdo naslouchal, aby měli pocit sounáležitosti. Specifické pro tento věk je, že preferují kontakty s lidmi, které znají, se kterými se pravidelně stýkají. Tuto jejich potřebu dovedeme uspokojit, protože se snažíme v rámci léčebného zdravotního programu, aby ke klientům docházela vždy stejná sestra, na kterou jsou zvyklí. Stejně tak jako komunikaci naši klienti potřebují mít pocit jistoty. V tomto směru se snažíme úzce spolupracovat s rodinou, neboť pocit bezvýznamnosti může vést klienta k rezignaci a tím může dojít ke zhoršení zdravotního stavu, přestože se budeme snažit poskytovat mu tu nejkvalifikovanější péči.

Při naší práci jsme si plně vědomi toho, že žádný senior nechce opustit svůj domov, kde je obklopen věcmi, které má rád a na které se váže mnoho jeho příjemných vzpomínek. Ale stane se, že zdravotní stav i věk je příčinou, že jeho soběstačnost klesne natolik, že není schopen si zajistit denní životní potřeby a postarat se sám o sebe. Proto jsme založili naši společnost, abychom lidem, jejichž zdravotní stav jim nedovoluje docházet na lékařská vyšetření, pomohli v těchto nesnázích, tím že pravidelně dojíždíme do jejich domácností. Lékařskou péči jim poskytujeme v prostředí, které znají a které jim vyhovuje.  Z našich dlouholetých zkušeností víme, že tento způsob poskytování domácí zdravotní má na pacienty blahodárný vliv. Nejen rodiny, ale sami senioři se zajímají o různé formy péče a zjišťují, že léčit se doma je pro ně nejvýhodnější.  O tom svědčí i řada poděkování a kladných hodnocení na naše poskytované služby.