Ambulance ošetřovatelské péče

Požadavky na typ ošetřovatelské péče posuzujeme podle diagnózy, stádia onemocnění a klinického stavu pacienta a podle doporučení ošetřujícího lékaře. Abychom mohli sestavit přesnou diagnózu, potřebujeme znát informace o chorobě, to znamená o jaký typ a stupeň onemocnění se jedná, dále potřebujeme znát rozsah postižení na těle nemocného. Po stanovení léčebného plánu určíme sestru, která bude za pacientem dojíždět do jeho domácího prostředí a poskytne mu kvalitní ošetření, které vyžaduje jeho onemocnění. Nezbytným předpokladem pro úspěch léčby, je spolupráce klienta i jeho rodiny. Poskytování domácí péče je pro klienty velmi výhodné, neboť zůstávají ve vlastním sociálním prostředí.