Domácí péče o seniory

Vítáme vás na stránkách naší společnosti, která je zaměřena na odbornou zdravotní péči a navrácení zdraví občanům
v jejich domácím prostředí.

Kontakty

s.olejnickova@seznam.cz

Simona Olejníčková

zdravotní sestra se specializací komunitní péče
IČ: 60713941

Adresa

Hudcova 390/74a
612 00 Brno – Medlánky

O Nás

Naše činnost je zaměřena na léčbu, ošetřování, rehabilitaci a na podporu a rozvoj soběstačnosti našich klientů. Služby, které poskytujme, se vztahují nejen na nemocné, ale i na populaci staršího věku, která má přání být doma i za podmínek, kdy potřebuje pomoc druhých. Odbornou zdravotní péči poskytujeme především osobám dlouhodobě nemocným, osobám handicapovaným i pacientům, kteří jsou propuštěni z nemocnice a nedovedou se o sebe sami postarat. Sociální prostředí nemusí vždy znamenat domácí prostředí, ale může to být i zařízení, které nahrazuje vlastní domácí prostředí jako například domov důchodců nebo ústav sociální péče. Tím, že pacient pobývá v domácím prostředí v přítomnosti svých blízkých, má velký vliv na jeho psychiku, která je důležitým faktorem v procesu uzdravování nebo zmírnění symptomů u všech forem onemocnění. Ošetření pacientů je prováděno návštěvní službou kvalifikovaného personálu. Terénní i ambulantní zdravotní služby poskytujeme 7 dní v týdnu.

Ke všem našim pacientům přistupujeme odpovědně, citlivě a ohleduplně. Našim posláním je poskytovat odborné zdravotní služby na profesionální úrovni všem, kteří naši pomoc potřebují. Preferujeme individuální přístup ke každému klientovi a pomáháme jim dosáhnout jak tělesného tak duševního zdraví a pohody v souladu s jejich sociálním prostředím.

Péče ordinovaná ošetřujícím lékařem je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Ambulance ošetřovatelské péče

Požadavky na typ ošetřovatelské péče posuzujeme podle diagnózy, stádia onemocnění a klinického stavu pacienta a podle doporučení ošetřujícího lékaře.

Zobrazit více

Domácí péče

Působnost domácí péče je definována platnými právními normami, které určují podmínky pro poskytování zdravotní a sociální péče.

Zobrazit více

Rehabilitační ošetřovatelství

Rehabilitační ošetřovatelství je důležitou součástí domácí zdravotní péče, je jedním ze způsobů jak zpomalit ztrátu funkčních schopností klienta.

Zobrazit více

TOP MEDICAL v.o.s.

Areál zdravotního střediska MEDIVITA
IČO 60713941

ADRESA:
Hudcova 390/74a
612 00 Brno – Medlánky

Zdravotnické zařízení TOP MEDICAL v.o.s.

ADRESA:
Božetěchova 2258/103
612 00 Brno-Královo Pole

KONTAKTNÍ OSOBA

Simona Olejníčková, management
zdravotní sestra se specializací komunitní péče

TELEFON:
+420 728 557 992

E-MAIL:
s.olejnickova@seznam.cz

Tomáš Olejníček, ředitel
+420 776 600 016

ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí – Neděle: Dle dohody

TOP MEDICAL v.o.s., Hudcova 390/74a

Dítě se zlomenou nohou. domácí péče, BrnoTOP MEDICAL v.o.s., Hudcova 390/74a

Sídlo naší společnosti najdete v areálu Zdravotního střediska Medivita, poblíž vozovny Dopravního podniku města Brno – Medlánky. Pokud využijete městské hromadné dopravy, dostanete se k nám tramvají č. 1 a autobusem č. 42. Vystoupíte na zastávce Hudcova, na Palackého třídě, odsud už je to k nám jen pár kroků.

Pokud použijete vlastní osobní dopravu a pojedete ze severní části města od Řečkovic, jeďte po ulici Prumperk, vlevo po nájezdu 640 vjíždíte na E 461 Hradecká, na dálničním nájezdu odbočíte vpravo do Palackého třídy, po levé straně je Státní veterinářský ústav, na první křižovatce u autobusové zastávky odbočíte vlevo do ulice Hudcova. V první budově po pravé straně najdete naši společnost.

Ze západní části, směrem od městské části Kníničky, pojedete po silnici III. třídy asi 1,5 km, kde u čerpací stanice Benzina a Kralupor odbočíte na silnici č. 384 Kníničská, jedete podél řeky Svratka, kolem volejbalových a tenisových kurtů, které jsou po vaší pravé straně, po vaší levé straně je Trolejbusová vozovna Komín, pokračujete stále rovně a vyjedete po výjezdu Žabovřeská, jste na silnici E461, na dálničním nájezdu odbočíte vlevo a jste na ulici Hradecká, vpravo čerpací stanice OMV ČR o něco dál míjíte čerpací stanici Shell CZ a jste na ulici č. 640, za čerpací stanicí Agip Eni ČR odbočíte vlevo do ulice Palackého třída a opět odbočíte vlevo do ulice Hudcova, zaparkujete u první budovy po levé straně a jste na místě.

Směrem od jihu od městské části Ponava, pojedete po silnici č. 640 Hradecká, přejedete dálniční nájezd, míjíte čerpací stanici OMV ČR, projíždíte kolem Českého technologického parku, který je po vaší levé straně, za čerpací stanicí Agip Eni ČR odbočte vlevo na Palackého třídu, za tramvajovou zastávkou odbočíte vlevo do ulice Hudcova, kde zaparkujete u první budovy  po levé straně.

Z východní části města ve směru od Obřan projedete Proškovo náměstím, míjíte úřad Městského obvodu Maloměřice, na křižovatce  u Knihovny Jiřího Mahena odbočte vpravo, přejedete Maloměřický most přes řeku Svitava, na příští křižovatce odbočíte vlevo do ulice Valchařská, projedete Tomkovo náměstím, za ním na křižovatce odbočíte vpravo na silnici č. 42 Provazníkova, na další křižovatce ve tvaru Y, odbočíte vpravo a budete pokračovat po ulici Kohoutova, vyjedete po výjezdu Porgesova silnice č. 42, na dalším dálničním nájezdu odbočíte vpravo do ulice Sportovní, silnice č. 43. Po výjezdu z dálnice odbočíte vlevo do ulice Kosmova, na světelné křižovatce odbočte vpravo do Palackého třídy, jedete stále rovně, za křižovatkou odbočíte vlevo do ulice Hudcova, u první budovy po levé straně zaparkujete a jste v cíli.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Zdravotnické zařízení Božetěchova 2258/103 Brno

Starší dáma s naslouchátky. domácí péče, BrnoVe směru od Obřan a Maloměřic, pojedete po silnici č. 374, pojedete přes Maloměřický most a Tomkovo náměstí, na křižovatce odbočíte vlevo na silnici č. 42, pokračujete rovně po ulici Kohoutova, Porgesova, z dálničního nadjezdu odbočíte vpravo do ulice Sportovní, projíždíte kolem železniční tratě, to už jste na silnici č. 43, za křižovatkou odbočíte vlevo do ulice Kosmova, příští ulici vpravo do ulice Božetěchova, na konci ulice v polední budově po levé straně, najdete naše zdravotnické středisko, zaparkovat můžete na přilehlém parkovišti.

Ze severní části od Kuřimi pojedete po silnici č. 43 Hradecká, míjíte čerpací stanici AB Oil, přejedete dálniční nájezd a jste na ulici Sportovní, po výjezdu z dálnice pokračujte po ulici Budovcova, na druhé křižovatce odbočte vpravo do ulice Božetěchova, na konci ulice po levé straně v budově č. 103 najdete naše zdravotní středisko.

Z východní městské části Komín pojedete po ulici Kníničská, silnice č. 384, přijedete na dálniční nájezd a pojedete po ulici Žabovřeská č.42, po pravé straně je Tenisová hala, přijedete k dálničnímu nájezdu, odtud pokrčujete směr Královopolský tunel, jedete kolem Koupaliště Dobrovského, po levé straně Universita obrany, přijedete na dálniční nájezd odbočíte vlevo a pokračujete po ulici Sportovní, silnice č. 43, po výjezdu z dálnice  odbočíte vlevo do ulice Kosmova, první ulici vpravo odbočíte do ulice Božetěchova, zaparkujete u poslední budovy po levé straně a jste na místě.

Z jižní části od Popovic pojedete po silnici č. 52, vlevo čerpací stanice OMV ČR, přejedete dálniční nájezd a pokračujete po ulici Vídeňská stále rovně. Na dálničním nadjezdu odbočíte vlevo a po výjezdu z dálnice jeďte rovně, před dalším nájezdem odbočte vpravo na silnici č. 23 a pokračujte stále po ulici Bítešská, projedete Pisáreckým tunelem, přes most řeky Svratky, po dálničním nájezdu přejedete rovně a jedete po ulici Žabovřeská, silnice č. 42. Na dálničním nájezdu odbočíte vpravo směr Královopolský tunel, přijedete k dálničnímu nájezdu, zde odbočte vlevo do ulice Sportovní, pokračujete po silnici č. 43 , po výjezdu z dálnice odbočte vlevo do ulice Kosmova, na první křižovatce odbočte vpravo a dojeďte k poslední budově po levé straně a jste v cíli. Zaparkujte na blízkém parkovišti. Naši ordinaci najdete ve ….patře.

Těšíme se na vaši návštěvu!

jdete ve ….patře.

Těšíme se na vaši návštěvu!